Terug

Oproep: Hoe kunnen we het gebruik van Minddistrict verbeteren - op zoek naar logdata

Publicatiedatum: 13 december 2021

Ondanks dat de online modules van Minddistrict al jaren worden ingezet, blijft het daadwerkelijke gebruik vaak achter op de verwachtingen. Als onderdeel van een groter project naar de effectiviteit van online modules willen we in kaart brengen of en hoe deze modules daadwerkelijk gebruikt worden. Op die manier kunnen we verbeterpunten in kaart gaan brengen.

Dit doen we door middel van logdata: objectieve data over het gebruik van een eHealth-interventie. Door logdata van meerdere instellingen te analyseren, kan breder inzicht worden verkregen in de mate van het gebruik van online modules en eventuele verbeterpunten. Ter illustratie: als veel gebruikers afhaken bij een bepaalde les, geeft dit aanleiding om kritisch naar de inhoud te kijken of om de patiënt extra te ondersteunen.

We analyseren deze data voor in ieder geval vier deelnemende instellingen (Transfore, de Woenselse Poort, Kairos en GGZ Noord-Holland Noord). Omdat dit echter een onderzoek voor en door het forensisch veld is, willen we graag zo veel mogelijk instellingen uitnodigen hun Minddistrict-logdata te delen, zodat we zo veel mogelijk kunnen leren. Privacygevoelige informatie, zoals patiënt- of persoonsgegevens van zorgverleners zullen verwijderd worden. We analyseren deze logdata niet alleen voor dit onderzoek, waarbij we alle data samenvoegen, maar maken ook een overzicht van het gebruik van Minddistrict per deelnemende instelling. Door de krachten te bundelen hopen we om zo veel mogelijk verbeterpunten voor het gebruik van Minddistrict te vinden. Zoals geldt voor alle innovaties: alleen samen kunnen we meters maken!

Heb je interesse om mee te doen of wil je meer weten over het project? Neem gerust contact op met Lisa Klein Haneveld (l.kleinhaneveld@transfore.nl) of Hanneke Kip (h.kip@transfore.nl)