Terug

Nieuwe voorwaarden implementatiesubsidie

Publicatiedatum: 3 januari 2023

Ken jij de implementatiesubsidie van KFZ al?

Naast het verstrekken van subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, stimuleert KFZ ook de implementatie van de opgeleverde KFZ-producten. Dit doet KFZ onder andere door het beschikbaar stellen van subsidie voor implementatie van de KFZ-producten. Voor 2023 is het maximaal aan te vragen budget opgehoogd naar €5.000,-.

Meer weten? Bekijk alle voorwaarden