KFZ Quickscan

Eerste hulp bij implementeren: de Quickscan  

Sinds oktober is er een handige implementatietool beschikbaar via de KFZ website:

De KFZ Quickscan.

Deze scan kan gebruikt worden om snel inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die bij jouw organisatie spelen bij de implementatie van gedragsinterventies, of andere trajecten.   

 Ontwikkeling: van ForCa naar KFZ 

In 2013 lanceerde ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) de ForCA QuickScan. Het doel van deze ForCA QuickScan is om snel inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die bij jouw organisatie spelen bij de implementatie van een of meerdere gedragsinterventies. De scan is tot stand gekomen met behulp van meerdere expertmeetings en het is wetenschappelijk onderbouwd vastgesteld dat de scan in de praktijk zijn doel bereikt. 

Binnen het KFZ deelproject ‘Leren & Implementeren’ en ook bij andere implementatietrajecten is de scan veelvuldig gebruikt om een analyse te maken van de startsituatie van een implementatietraject. De uitkomsten bleken herkenbaar en bruikbaar voor de deelnemers. Om die reden is in overleg met ForCA de scan door het programma KFZ aangepast tot de KFZ Quickscan zodat hij niet uitsluitend betrekking heeft op de implementatie van gedragsinterventies, maar op alle (voorgenomen) implementatietrajecten. 

Wanneer te gebruiken? 

De scan is te gebruiken bij de start van een implementatietraject en levert informatie op over de terreinen waar extra inzet op moet worden gezet. Ook kan de scan in de loop en aan het einde van het implementatietraject worden gebruikt om het traject te evalueren. 

Door wie te gebruiken? 

De KFZ QuickScan kan ingevuld worden door degenen die betrokken zijn bij een implementatietraject, zoals bijvoorbeeld een groepsleider, trainer, behandelaar en/of manager. Het is wel aan te raden om de KFZ Quickscan door meerdere personen in te laten vullen, omdat iedereen eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Op deze wijze krijg je een beter beeld van welke bevorderende en belemmerende factoren in jouw organisatie vooral spelen en kun je met elkaar in discussie over de verschillende inzichten. Op basis van de bevindingen kun je je implementatiestrategie richten op de factoren die extra aandacht behoeven. 

                          

 
Hoe werkt de KFZ Quickscan? 

De KFZ Quickscan start met een aantal algemene vragen naar de functie en organisatie van de invuller en de implementatie waarvoor de scan wordt ingevuld. Er zijn een aantal opties gekozen die je kunt aanklikken maar je kunt ook een extra veld invullen als de opties geen betrekking op jou hebben.  Het invullen van deze vragen is niet verplicht maar wordt door ons wel zeer op prijs gesteld. De vragen zijn niet bedoeld om de invuller te achterhalen maar voor evaluatiedoeleinden voor het gebruik van de scan. 

De KFZ Quickscan is verder opgebouwd rond vier domeinen: interventie, personeel, organisatie en doelgroep. Per domein wordt een aantal hoofdvragen en verdiepingsvragen gesteld. 

Bij de hoofdvragen wordt gebruik gemaakt van een Visueel Analoge Schaal (VAS). De VAS bestaat uit een lijn met twee extremen (helemaal niet/helemaal wel). Wanneer op deze lijn geklikt wordt, verschijnt een marker die je kunt verschuiven. De verdiepingsvragen kunnen met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord.